Klubová výstava Jedovnice


S nastávajícím podzimem je tady svátek všech salašníků a naše oblíbená klubová výstava. Tady nejde tolik o výsledky, jako o setkání s kamarády a milovníky salaší a zároveň s majiteli našich odchovů. I letos se nás tu sešlo hodně, pejsani se vyřádili, my jsme poklábosili a moc těšíme se na další setkání. Přikládáme fotky, za které moc děkujeme Petrovi, pánečkovi naší Freyušky!